Plantilla Boquet - Instal·lacions i manteniment

Boquet és la instal·ladora i mantenidora de referència a les comarques del Maresme, Vallès Oriental i zones d’influència.

Empresa Familiar fundada el 1904 ha evolucionat al llarg de les diverses generacions des de feines d’electricitat i instal·lacions d’enllumenat, fins a convertir-se en l’empresa protagonista en estudis d’Eficiència Energètica i serveis integrals de manteniment i instal·lacions en els sectors Industrials, Terciari i Públic. El compromís en la qualitat dels serveis oferts venen recolzats per la fidelització dels clients, així com les certificacions en la ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

4

Delegacions

93

Treballadors

187

Clients

376

Instal·lacions de telegestió

Els nostres serveis van adreçats a

Instal·lacions industrials

Instal·lacions i manteniment Boquet - Industrials

A Boquet dissenyem, projectem, muntem i mantenim les instal·lacions tècniques auxiliars al procés productiu per assegurar tranquil·liat i disponibilitat de serveis als nostres clients. A fi i efecte de què pugui dedicar tot el seu potencial al procés productiu ànima del seu negoci.

L’experiència de Boquet es desenvolupa en les especialitats d’electricitat, climatització, refrigeració, il·luminació i altres serveis auxiliars en la cerca de fiabilitat, estalvis energètics i reducció d’emissions de CO2.

Edificis i equipaments

Instal·lacions i manteniment Boquet - Edificis i equipament

Els edificis són uns grans consumidors bé sigui en forma de calor, fred, aigua calenta sanitària o electricitat. A Boquet desenvolupem projectes de millora que permeten garantir el confort minimitzant els consums.

Ens posem al costat de la propietat a l’hora d’estudiar projectes d’optimització energètica o implantació de plans de manteniment integrals.

Administració Pública

Instal·lacions i manteniment Administració Pública

Boquet ofereix solucions personalitzades per la prestació de serveis tècnics en les àrees de serveis públics d’electricitat, climatització, comunicació, enllumenat, aigua, gas i instal·lacions. Garantint així de forma global i flexible el correcte funcionament de les instal·lacions i processos.

Contrastada experiència en projectes d’actualització tecnològica i sistemes de gestió aplicada a edificis i instal·lacions d’enllumenat.

Contacti amb nosaltres per estudiar junts com podem col·laborar

Boquet Enginyeria Energètica

Un primer estudi o auditoria de les seves instal·lacions
Una consultoria sobre com millorar l’eficiència energètica
Un projecte sobre les instal·lacions bàsiques
Un pressupost de manteniment de les seves instal·lacions

Contacta’ns