Compliment Directiva sobre Eficiència Energètica

La Comissió Europea ha enviat una carta emplaçant a Espanya perquè vetlli per la correcta trasposició de la legislació de la UE sobre eficiència energètica (Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica).

En el seu paquet mensual de decisions sobre procediments d’infracció, la Comissió Europea ha emprès accions jurídiques contra diversos Estats membres per no haver complert les obligacions que els incumbeixen en virtut del Dret de la UE.

Aquestes decisions, que abasten diversos sectors i àmbits d’actuació de la UE, pretenen garantir la correcta aplicació del Dret de la UE en benefici dels ciutadans i de les empreses.

En l’àmbit específic de l’energia, la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica, obliga als Estats membres a instal·lar comptadors individuals o sistemes d’imputació de costos de calefacció per mesurar el consum d’energia i assignar els costos als edificis d’apartaments i polivalents en els quals la calefacció, la refrigeració o l’aigua calenta se subministren des d’una instal·lació central o col·lectiva.

Aquesta directiva, estableix l’obligatorietat des de l’1 de gener de 2017 de la instal·lació de repartidors de costos de calefacció.

Pel seu costat a Espanya, la trasposició de la Directiva 2012/27/UE es va realitzar de forma parcial, i la part relativa a la instal·lació de comptadors individuals i sistemes d’imputació de costos de calefacció per mesurar el consum d’energia va quedar ajornada i sense data concreta de realització. Amb això, l’obligació d’instal·lació d’aquests sistemes de mesurament quedava en suspens.

En aquests moments Espanya disposa d’un període de 2 mesos per respondre el requeriment.

Segueixen enllaç a Directiva UE publica en el BOE.

http://www.boe.es/doue/2012/315/L00001-00056.pdf

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols deixar un comentari?
Pregunta'ns el que vulguis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *