• Àrees d’actuació

  actuacions parcials o integrals

Orientats tant al sector industrial, equipaments com a Administració Pública

Electricitat

 • Distribució de BT i MT. Quadres elèctrics.
 • Il·luminació interior i exterior.
 • Instal. Elèctriques per climatització / oficines / …
 • Instal. Elèctriques per sales de màquines.
 • Grups electrògens.

Climatització

 • Expansió directa (1*1 / VRF)
 • Instal·lacions centralitzades d’aigua.
 • UTA’s / Roof-Top’s.
 • Calderes.
 • Tractament de l’aire.

Refrigeració

 • Processos industrials.
 • Sistemes aire-aigua.
 • Sistemes aigua-aigua.
 • Tractament de l’aire.
 • Tractament de l’aigua.

Il·luminació

 • Enllumenat exterior.
 • Il·luminació interior.
 • Estudis d’eficiència diferents solucions disponibles.

Enginyeria Energètica

Eficiencia Energetica
 • Auditories energètiques.
 • Projectes energètics.
 • Gestió i Selecció equips més eficients per aplicació.
 • Contractes ESE.

Telegestió

 • Gestió centralitzada d’edificis.
 • Control d’instal·lacions elèctriques, de climatització, d’aigua, il·luminació, …

Aigua i Gas

 • Instal·lacions receptores.
 • Muntants i instal·lacions interiors.

Altres Serveis

 • PCI
 • Seguretat i control.
 • Facility Management (Hard & Soft Services)