Actualització de documents bàsics i de suport al CTE

Iniciem el 2018 amb l’última publicació d’Actualitzacions sobre documents bàsics i de Suport al CTE.

Els documents actualitzats són:

 • DB SI Seguretat en cas d’incendi.
  L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat en cas d’incendi” consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.
  Més informació
 • DB SUA Seguretat d’ús i accessibilitat.
  Aquest document bàsic (DB) té per objecte establir regles i procediments que permetin complir les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat.
  Més informació
 • DB HS Salubritat.
  Sota el termini de Salubritat s’engloben els requisits bàsics de “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, consistent a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties.
  Més informació
 • DA DB SUA/2 Adequació efectiva de les condicions d’accessibilitat en edificis existents.
  L’objectiu d’aquest document és proporcionar criteris de flexibilitat per a l’adequació efectiva dels edificis i establiments existents a les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
  Més informació
0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols deixar un comentari?
Pregunta'ns el que vulguis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *