Entries by mllibre

La fi de l’impost al sol

El Ple del Congrés dels Diputats ha convalidat aquest dijous 18/10/18, el decret llei que va aprovar el Govern el passat 5 d’octubre que inclou entre altres mesures urgents la derogació de l’anomenat impost al sol, que implica l’eliminació de peatges i càrrecs a l’autoconsum (RD 15/2018).

DIRECTIVA EUROPEA ENERGIES RENOVABLES

Durant el passat mes de juny, La Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell dels 28 estats membres, van tancar un acord sobre la Directiva d’Energies Renovables fixant un objectiu vinculant del 32% per a l’any 2030, incloent una clàusula de revisió a l’ alça en 2023, i prohibint l’Impost al Sol. Tot això […]

Nous productes afectats pel Real Decret 110/2015 de Reciclatge

El Real Decret 110/2015 regula la prevenció i reducció dels impactes adversos causats per la generació i gestió de residus dels aparells elèctrics i electrònics sobre la salut humana i el medi ambient. Determinant l’objectiu de recollida i tractament d’aquest residus, i el procediment per la seva correcta gestió, traçabilitat i comptabilització.

NOU CODI DE LA ENERGIA ELÈCTRICA, PUBLICACIÓ ACTUALITZADA DE TOTA LA REGULACIÓ DEL SECTOR ELÈCTRIC

Fruit de la col·laboració entre el Ministeri de Energia, Turisme i Agenda Digital (MINETAD), i l’Agencia Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat (AEBOE), i amb la participació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) s’ha publicat l’actualització de totes les normatives que regulen l’energia elèctrica a Espanya.

Eficiència Energètica s’incorpora com a criteri qualitatiu en licitació pública

L’Eficiència Energètica, concepte de l’ús eficient de l’energia, i que té com a objectiu la reducció del consum d’energia, optimitzant els processos productius i l’ús de la mateixa o menys energia per produir més béns i serveis, s’ha incorporat com a criteri qualitatiu que l’òrgan de contractació pot establir per adjudicar una licitació pública.