Eficiència Energètica s’incorpora com a criteri qualitatiu en licitació pública

L’Eficiència Energètica, concepte de l’ús eficient de l’energia, i que té com a objectiu la reducció del consum d’energia, optimitzant els processos productius i l’ús de la mateixa o menys energia per produir més béns i serveis, s’ha incorporat com a criteri qualitatiu que l’òrgan de contractació pot establir per adjudicar una licitació pública.

Llegir més

El Parlament Europeu revisa els objectius en Energies Renovables

La Comissió d’Energia de l’Eurocambra a proposat al Parlament Europeu la revisió dels acords i objectius en matèria d’Energies Renovables, aconseguint un SI rotund.

Llegir més

Actualització de documents bàsics i de suport al CTE

Iniciem el 2018 amb l’última publicació d’Actualitzacions sobre documents bàsics i de Suport al CTE.

Llegir més

Contaminació lumínica, les nits a la terra cada vegada més brillants

La contaminació lumínica consisteix en la brillantor del cel nocturn produït per la mala qualitat de la il·luminació de les nostres ciutats, vies de comunicació i altres espais.

Bàsicament significa que enviem llum cap a dalt, quan és cap a terra on ens interessa.

Iluminar el cel no només significa una despesa energètica sense sentit, si no que a més malmetem el medi ambient, tot abusant dels recursos naturals i agredint habitats d’animals nocturns i migratoris, i arravatem als nostres fills la contemplació del cel estrellat.

Llegir més

Eficiència Energètica

Eficiència Energètica, la podem definir com una pràctica que té com a objectiu reduir el consum d’energia. I si aprofundim en el sentit de “pràctica”, arribarem a veure que sinònims com a exercici, hàbit, costum, ús, experiència, habilitat, perícia, treball, … ens porten a definir les següents baules en la seva finalitat.

Dins del concepte global d’Eficiència Energètica podem destacar tres elements que donen cos a la cadena de la mateixa.

Llegir més

Compliment Directiva sobre Eficiència Energètica

La Comissió Europea ha enviat una carta emplaçant a Espanya perquè vetlli per la correcta trasposició de la legislació de la UE sobre eficiència energètica (Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica).

En el seu paquet mensual de decisions sobre procediments d’infracció, la Comissió Europea ha emprès accions jurídiques contra diversos Estats membres per no haver complert les obligacions que els incumbeixen en virtut del Dret de la UE.

Aquestes decisions, que abasten diversos sectors i àmbits d’actuació de la UE, pretenen garantir la correcta aplicació del Dret de la UE en benefici dels ciutadans i de les empreses.

En l’àmbit específic de l’energia, la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica, obliga als Estats membres a instal·lar comptadors individuals o sistemes d’imputació de costos de calefacció per mesurar el consum d’energia i assignar els costos als edificis d’apartaments i polivalents en els quals la calefacció, la refrigeració o l’aigua calenta se subministren des d’una instal·lació central o col·lectiva.

Llegir més