• Telegestió

  control, gestió i optimització de les instal·lacions

Amb la telegestió aconseguim centralitzar control i gestió d’instal·lacions.

Permet conèixer en detall els components de les instal·lacions i optimitzar millor el funcionament dels equips.

La telegestió ens permet obtenir estalvis d’energia i de recursos naturals (detecció de fuites).

L’aplicació de la telegestió en instal·lacions tècniques es focalitza en enregistrament de dades que permeten optimització dels usos de les mateixes i resposta immediata a incidències.

ENREGISTRAMENT DE:

 • Consum d’aigua.
 • Consum de gas.
 • Consum elèctrics.
 • Dades elèctriques (V, P, I, cos fi, …).
 • Ta exterior i interior (Salt tèrmic).
 • Aportacions energia solar fotovoltaica.
 • Aportacions energia solar tèrmica.

GESTIÓ D’ALARMES i ESTATS:

 • Definició, activació/desactivació via WEB.
 • Control personal i temporal.
 • Activació/desactivació puntual i programació.
 • Llistat d’alarmes i estats.
 • Avisos via mail i/o missatges d’alarmes.

GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS:

 • Creació personalitzada de calendari, horari/anual.
 • Programació segons nivell d’usuari.

Objectius de la Telegestió

L’objectiu de la seva implantació és gestionar les dades per fer balanços, anàlisis estadístics, … que ens ajudaran a plantejar solucions per reducció de costos energètics i optimització dels béns.

Centralització d’avaries que facilita la immediata intervenció així com establir un diagnòstic immediat i poder actuar a distància per escurçar la interrupció del servei.

control i gestió d'instal·lacions

Contacti amb nosaltres per estudiar junts com podem col·laborar

Boquet Enginyeria Energètica

Un primer estudi o auditoria de les seves instal·lacions
Una consultoria sobre com millorar l’eficiència energètica
Un projecte sobre les instal·lacions bàsiques
Un pressupost de manteniment de les seves instal·lacions

Contacta’ns