• Serveis Eficiència energètica

  consultoria, auditoria i desenvolupament

Enginyeria Energètica

Serveis orientats al sector industrial, a instal·lacions i equipaments, i a l’Administració Pública.

Eficiencia Energetica
 • Estudis Energètics.
 • Auditories.
 • Estudis desenvolupament contractes ESE.
 • Plantejament projectes renove vinculats a amortització.
 • Gestió energètica.
 • Projectes claus en mà energies renovables.
 • Servei energètic integral:
  • Assessorament en la compra d’energia primària, electricitat / biomassa / gas / …)
  • Transformació de l’energia primària en energia útil pels nostres clients, calderes / refredadores / xarxes de distribució / unitats terminals / …
  • Millora de la qualitat del servei.
 • Beneficis pels clients:
  • Reducció factura energètica (primaria / operatius i de manteniment).
  • Adequació o pla renove de les instal·lacions obsoletes o poc eficients per noves tecnologies.
  • Desenvolupament sostenible cap a reducció en les emissions de CO2.
  • Viabilitat subvencions o bonificacions en règim especial.

Estudi i implamentació

Control i gestió integral de totes les instal·lacions.

 • Configuració dades i resultats per analitzar consums i optimitzar eficiència de les instal·lacions.
 • Centralització d’avaries o desviaments parametritzats per actuar eficientment a distància i minimitzar interrupcions del servei.
 • Estudi optimització potència contractada, dimensionament bateries de condensadors, implementació millores tecnològiques disponibles per garantir qualitat servei alhora de minimitzar costos energètics d’explotació.
 • Selecció entre les darreres solucions tecnològiques d’energies renovables, de la millor estratègia per reduir el consum energètic i minimitzar emissions de CO2.

Contacti amb nosaltres per estudiar junts com podem col·laborar

Boquet Enginyeria Energètica

Un primer estudi o auditoria de les seves instal·lacions
Una consultoria sobre com millorar l’eficiència energètica
Un projecte sobre les instal·lacions bàsiques
Un pressupost de manteniment de les seves instal·lacions

Contacta’ns