• Projectes de millora per minimitzar consums en centres i equipaments

  garantint sempre les necessitats i el confort

  Instal·lacions i manteniment Boquet - Edificis i equipament

Simplifiquem i millorem
la gestió del servei
en centres i equipaments

Ens posem al costat del client amb l’objectiu d’ajustar consums energètics de la instal·lació.

Els edificis son uns grans consumidors bé sigui en forma de calor, fred, aigua calenta sanitària o electricitat.

A Boquet desenvolupem projectes de millora que permeten garantir confort minimitzant els consums.

Les bases dels nostres serveis:

 • Reduïm el cost d’explotació optimitzant la factura energètica.
 • Proposem millores a les instal·lacions per a que s’adaptin a les necessitats del client.
 • Compliment de normatives d’aplicació en l’àmbit sanitari, tècnic i mediambiental.
 • Fiabilitat de la instal·lació.
 • Interlocutor únic per simplificar la gestió del servei.

Electricitat

Des de Boquet el podem assessorar en tot el projecte d’instal·lacions elèctriques, des del dimensionament i projecte tècnic, fins a l’execució de les obres i posterior manteniment.

 • Som especialistes tant en il·luminació d’interior com enllumenat d’exteriors.
 • Manteniment i Instal·lacions de BT.
 • Dimensionament, esquemes i muntatge de quadres de potència i control.

Refrigeració

Assessorem alhora de seleccionar la solució idònia atenent a serveis del client, des de centrals de producció de fred a diferents temperatures fins a càmeres frigorífiques.

 • Instal·lació i Manteniment d’instal·lacions centralitzades o distribuïdes.
 • Projectes i muntatges per instal·lacions integrals, producció, control, grups hidràulics, etc …

Climatització

Seleccionem la solució idònia segons ús previst de la instal·lació.

 • Estudi tecnologies disponibles i comparatius de costos inversió i posterior explotació i amortització entre elles.
 • 1*1 / multis / VRF / distribució per aigua amb unitats terminals fancoils o UTA’s.
 • Instal·lació i Manteniment d’instal·lacions centralitzades o distribuïdes.

Enginyeria Energètica

Control i gestió integral de totes les instal·lacions.

 • Configuració dades i resultats per analitzar consums i optimitzar eficiència de les instal·lacions
 • Centralització d’avaries o desviaments parametritzats per actuar eficientment a distància i minimitzar interrupcions del servei.
 • Estudi optimització potència contractada, dimensionament bateries de condensadors, implantació millores tecnològiques disponibles per garantir qualitat servei alhora de minimitzar costos energètics d’explotació.

Contacti amb nosaltres per estudiar junts com podem col·laborar

Boquet Enginyeria Energètica

Un primer estudi o auditoria de les seves instal·lacions
Una consultoria sobre com millorar l’eficiència energètica
Un projecte sobre les instal·lacions bàsiques
Un pressupost de manteniment de les seves instal·lacions

Contacta’ns