• Instal·lacions Industrials:
  Projecte, disseny, muntatge i manteniment

  d’instal·lacions tècniques auxiliars

  Instal·lacions i manteniment Boquet - Industrials

Servei integral
i control de tot el procés

A Boquet dissenyem, projectem, muntem i mantenim les instal·lacions tècniques auxiliars al procés productiu per assegurar tranquil·litat i disponibilitat de serveis als nostres clients. A fi i efecte de què pugui dedicar tot el seu potencial al procés productiu ànima del seu negoci.

L’experiència de Boquet es desenvolupa en les especialitats d’electricitat, climatització, refrigeració, il·luminació i altres serveis auxiliars en la cerca de fiabilitat, estalvis energètics i reducció d’emissions de CO2.

Boquet basa la seva qualitat de servei en els següents pilars:

 • Experiència tècnica.
 • Un únic interlocutor en tot el projecte.
 • Solucions cap a l’eficiència energètica.
 • Disponibilitat 24/7/365.
 • Referències dels nostres clients.

Electricitat Industrial

Instal·lacions industrials - electricitiat industrial

En Boquet som especialistes en instal·lacions i manteniments elèctrics. Manteniment i instal·lacions d’AT.

 • Manteniment i Instal·lacions de BT.
 • Manteniment i Instal·lacions Instrumentació, Control i Telecontrol.
 • Dimensionament, esquemes i muntatge de quadres de potència i control.

Líders en projectes d’il·luminació tant d’espais exteriors com interiors, aparcaments, magatzems, oficines, sales d’actes i altres.

Refrigeració Industrial

Instal·lacions industrials - refrigeració industrial

Orientem en la selecció de la solució idònia segons ús previst de la instal·lació, aigua-aigua / aire-aigua / expansió directa.

 • Instal·lació i Manteniment d’instal·lacions centralitzades o distribuïdes.
 • Projectes i muntatges d’instal·lacions integrals, producció, control, grups hidràulics, etc …
 • Experiència en sales negatives, CPD’s, refrigeració en línia a cadenes producció, magatzems, …

Climatització Industrial

Instal·lacions industrials - climatització industrial

Assessorament des de l’inici del projecte en la selecció de la solució més adequada a l’ús previst

 • Instal·lació, aigua-aigua / aire-aigua / VRF / Roof Top
 • Projecte, muntatge, posada en marxa i garantia que el servei complirà requisits de qualitat de la instal·lació.
 • Instal·lació i Manteniment d’instal·lacions centralitzades o distribuïdes.

Enginyeria Energètica industrial

Instal·lacions industrials - enginyeria energètica industrial

Control i gestió integral de totes les instal·lacions.

 • Configuració dades i resultats per analitzar consums i optimitzar eficiència de les instal·lacions
 • Centralització d’avaries o desviaments parametritzats per actuar eficientment a distància i minimitzar interrupcions del servei.
 • Estudi optimització potència contractada, dimensionament bateries de condensadors, implantació variadors de velocitat a bombes circulació fluids o ventiladors vinculat a garantir continuïtat i eficiència en línies de producció.
 • Selecció entre les darreres solucions tecnològiques d’energies renovables, de la millor estratègia per reduir el consum energètic i minimitzar emissions de CO2.

Contacti amb nosaltres per estudiar junts com podem col·laborar

Boquet Enginyeria Energètica

Un primer estudi o auditoria de les seves instal·lacions
Una consultoria sobre com millorar l’eficiència energètica
Un projecte sobre les instal·lacions bàsiques
Un pressupost de manteniment de les seves instal·lacions

Contacta’ns