• Instal·lacions

    concepte, projecció, execució i posada en marxa

Boquet s’encarrega de la concepció, projecció, execució i posada en marxa d’instal·lacions i equips tant en obra nova com en projectes de renovació.

  • Instal·lacions elèctriques atenent a normativa vigent tot garantint correcte funcionament dels equips alimentats. Des dels elements de generació, transmissió, distribució i recepció de l’energia elèctrica per la seva utilització.
  • Instal·lacions auxiliars a la producció. Dimensionament, projecte i muntatge d’instal·lacions al servei del procés productiu, refrigeració, climatització, aire comprimit, ACS, gas i aigua entre altres.
Projectes instal·lacions - Boquet

Basem la nostra feina
sobre 3 eixos

La seguretat de les persones i el béns.

  • Les instal·lacions tècniques no han de suposar cap risc a la salut de les persones ni per a la integritat dels equipaments.

Continuïtat del servei.

  • Cal evitar aturades no programades que afectin al confort i procés productiu.

Eficiència Energètica i Econòmica.

  • La bona gestió de les instal·lacions ens apropen a un ús eficient i de respecte del medi ambient.

Contacti amb nosaltres per estudiar junts com podem col·laborar

Boquet Enginyeria Energètica

Un primer estudi o auditoria de les seves instal·lacions
Una consultoria sobre com millorar l’eficiència energètica
Un projecte sobre les instal·lacions bàsiques
Un pressupost de manteniment de les seves instal·lacions

Contacta’ns