• Solucions a la gestió i optimització de serveis públics

  d’electricitat, climatització, enllumenat, manteniment d’equipaments,…

  Instal·lacions i manteniment Administració Pública

Optimització, gestió i control

Boquet ofereix solucions personalitzades per la prestació de serveis tècnics en les àrees de serveis públics d’electricitat, climatització, comunicació, enllumenat, aigua, gas i instal·lacions.

Garantint així de forma global i flexible el correcte funcionament de les instal·lacions i processos.

El Pla de Manteniment implantat per Boquet assegura un entorn agradable i de confort per al client.

Boquet dimensiona el servei de forma que el client pugui dedicar-se 100% a les gestions administratives i reduint al mínim els consums energètics.

serveis per l'administració pública

Enllumenat públic i gestió de l’electricitat en centres i equipaments

serveis per l'administració pública - Il·luminació

Especialistes en enllumenat públic per assegurar la visibilitat adequada per al normal desenvolupament de les activitats de cadascun dels espais de gestió pública, vies públiques, parcs públics i altres espais de lliure circulació.

 • Projecte, instal·lació i manteniment d’instal·lacions elèctriques i d’il·luminació d’espais interiors, teatres, biblioteques, centres esportius, sales d’actes, oficines, etc …
 • Manteniment i Instal·lacions de AT.
 • Manteniment i Instal·lacions de BT.
 • Dimensionament, esquemes i muntatge de quadres de potència i control.

Climatització equipaments

serveis per administracio publica - Climatització

Assessorament des de l’inici del projecte en la selecció de la solució més adequada a l’ús previst

 • Seleccionem la solució idònia segons ús previst de la instal·lació, 1*1 / multis / VRF / distribució per aigua amb unitats terminals fancoils o UTA’s.
 • Instal·lació i Manteniment d’instal·lacions centralitzades o distribuïdes.
 • Durant el període d’ús de les instal·lacions, optimització de les condicions de confort atenent a condicions externes de climatització i ocupació del espais.

Enginyeria Energètica instal·lacions i equipaments

serveis per l'administració pública - Enginyeria

Control i gestió integral de totes les instal·lacions.

 • Configuració dades i resultats per analitzar consums i optimitzar eficiència de les instal·lacions.
 • Centralització d’avaries o desviaments parametritzats per actuar eficientment a distància i minimitzar interrupcions del servei.
 • Estudi optimització potència contractada, dimensionament bateries de condensadors, implantació millores tecnològiques disponibles per garantir qualitat servei alhora de minimitzar costos energètics d’explotació.
 • Selecció entre les darreres solucions tecnologiques d’energies renovables, de la millor estratègia per reduir el consum energètic i minimitzar emissions de CO2.

Contacti amb nosaltres per estudiar junts com podem col·laborar

Boquet Enginyeria Energètica

Un primer estudi o auditoria de les seves instal·lacions
Una consultoria sobre com millorar l’eficiència energètica
Un projecte sobre les instal·lacions bàsiques
Un pressupost de manteniment de les seves instal·lacions

Contacta’ns