Estat i tendències en la selecció dels refrigerants atenent als compromisos medi ambientals

L’evolució en la tipologia de gasos refrigerants utilitzats en el sector de la refrigeració ens està dirigint a l’ús de refrigerants naturals com als inicis del sector al S.XIX.

En la següent taula veiem els gasos refrigerants utilitzats a la llarg del temps tot adaptant-se a les normatives que incorporen compromisos medi ambientals:

*ODP, Ozone Depletion Potential (Potencial d’Esgotament de la Capa de Ozó).
*PCA, Potencial d’Escalfament Atmosfèric (de las sigles GWP en anglès).

La Normativa F-GAS 517/2015, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2015, planteja la progressiva reducció de les emissions, mitjançant el control d’ús dels gasos fluorats d’efecte hivernacle, substituint-se per altre tipo de gasos de menor PCA abans del 2030.

A nivell nacional, s’ha desenvolupat l’Impost sobre gasos fluorats (article 5 de la Llei 16/2013), en vigor des de l’1 de gener de 2014, i és el que urgeix a cercar alternatives al sector.

 

 

La resposta a l’evolució forçada a nivell europeu en el sector dels gasos refrigerants, per part de l’executiu nacional, ens dirigeix a un període de incertesa penalitzant a l’usuari final amb una càrrega financera d’aplicació progressiva, mentre que la solució a futur del sector, el que requereix es recolzament i en últim cas, subvenció, per al desenvolupament i innovació de noves solucions.

Tot sembla indicar, que en el futur les solucions passaran per trobar sinèrgies entre tecnologies, i no hi haurà solucions úniques per una mateixa problemàtica, si no, tot un seguit de solucions combinant diferents tipus d’instal·lacions i els seus components, amb diferents tipus de refrigerants.

Els nous gasos refrigerants destacaran pel seu baix PCA i alta eficiència energètica

A dia d’avui a mig termini, els substituts del R-404A i R-507 són el R-410A, R-407A o R-407F, R-422A i el R-134A per a usos a mitja temperatura, de totes maneres degut al seu PCA proper al valor 2000, fa que a partir del 2022 no siguin l’alternativa definitiva, ja que el valor de PCA es limitarà llavors a 150.

En el cas per exemple dels supermercats, on el refrigerant R-404A es usat de forma massiva, ja s’està experimentant amb refrigerants naturals (CO2), hidrocarburs o instal·lacions en cascada amb CO2 i HFCs de baix PCA.

Un altre tipus de refrigerant, considerat com natural, pel govern alemany, es el HFO 1234ze, amb un PCA <1 y classificat a nivell de seguretat en el grup A2L (lleugerament inflamable). D’aplicació en sistemes de refrigeració i calefacció de districte, refredadores (aigua), bombes de calor, neveres, instal·lacions CO2 en cascada, … amb bons resultats d’eficiència.

Projecte R.D. revisió classificació dels gasos refrigerants

Arrel de l’evolució dels gasos refrigerants d’aplicació al sector de la climatització per benestar tèrmic de les persones, s’obre un període de informació pública del projecte de R.D. de Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias per realitzar les al·legacions que se considerin necessàries.

Recordem que la reglamentació vigent sobre seguretat per a instal·lacions frigorífiques, aprovades pel Real Decreto 138/2011, de 4 de febrer, classifica als refrigerants, atenent als criteris de seguretat, en tres grups:

  • Grup d’alta seguretat (L1): Refrigerants no inflamables i d’acció tòxica lleugera o nul·la.
  • Grup de mitja seguretat (L2): Refrigerants d’acció tòxica o corrosiva o inflamable o explosiva barrejada amb aire en un percentatge en volum igual o superior a 3,5 per cent.
  • Grup de baixa seguretat (L3): Refrigerants inflamables o explosius barrejats amb aire en un percentatge en volum inferior al 3,5 per cent.

L’actual Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques només permet, a efectes pràctics, en instal·lacions de climatització per condicions de benestar tèrmic de les persones als edificis, la utilització de refrigerants d’alta seguretat (L1).

El projecte de Real Decreto té com a objectiu l’adaptació de la reglamentació de seguretat per a instal·lacions frigorífiques a la nova classificació dels refrigerants que s’aplica en l’àmbit europeu, creant un nou grup de refrigerants 2L que permeti utilitzar, en aparells d’aire condicionat, refrigerants de baix potencial d’escalfament atmosfèric (R-32 i HFO) i de lleugera inflamabilitat, i millorar la reglamentació tenint en conta l’evolució de la tècnica i la experiència que s’ha anat acumulant amb l’aplicació de la mateixa.

Enllaç per la consulta del projecte de Real Decreto en període de informació pública, i termini per formular al·legacions obertes fins el proper 21 de maig.

 

0 Comentaris

Deixar un comentari

Vols deixar un comentari?
Pregunta'ns el que vulguis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *